logo-froneri
Promo Mondelez_WEB_banner_2024_1330х590px_OK1

Стартирай лятото по-рано!

Правила за Участие

Официални правила на промоционална кампания

„Стартирай лятото по-рано“

 

Раздел 1. Организация и официални правила

1.1. Промоционалната кампания „Стартирай лятото по-рано“ („Промоцията“) се организира от „Фронери България“ ЕООД, ЕИК 204185210, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Ломско шосе” № 261 („Организатор“), и провежда с помощта на локални регионални партньори на териаторията на гр. Плевен, гр. Козлодуй, гр. Червен бряг, гр. Троян, гр. Петрич, с. Марикостиново, гр. Севлиево, гр. Габрово, гр.Пловдив  (заедно наричани “Партньори”).

1.2. Настоящите правила („Официални правила“) уреждат реда и условията на провеждане на Промоцията и участниците в нея са длъжни да ги спазват.

1.3. Официалните правила са изготвени и публично оповестени към началната датата на Промоцията и са свободно достъпни през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Официалната страница на Фронери България, в подсekция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg).

 

Раздел 2. Територия и период на Промоцията

2.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на Партньорите, наричани Участващи обекти:

Адрес Град
2+2 улица Д-р Тота Венкова 12 Габрово
2+2 улица Николаевска 11 Габрово
2+2 жк.Юг 21 Севлиево
2+2 ул. Пещерско шосе 28 Пловдив
Лайф ул. Цар Самуил 138 Плевен
Лайф ж.к. Сторгозия Магазин Лайф До бл. 82а Плевен
Лайф ул. Васил Априлов Плевен
Лайф ж.к. Дружба 4 До Обръщалото Плевен
Лайф ул. 3-ти Март 35 Плевен
Лайф ул. Петко Рачев Славейков 59 Плевен
Лайф ж.к. Сторгозия До бл. 62 Плевен
Лайф ул. Кирил и Методий № 6 Козлодуй
Лайф ул. Димитър Икономов-Димитрика та 53 Троян
Лайф ул. Антим I No 1 Червен бряг
Рай Супермаркет ул. Тракия № 1 Петрич
Рай Супермаркет ул. Цар Симеон № 24 Петрич
Рай Супермаркет ул. Стою Хаджиев № 1 Петрич
Рай Супермаркет ул. Папульо № 34 Петрич
Рай Супермаркет ул. Солунска № 17 Петрич
Супермаркет КООП ул. „Капитан Никола Парапанов” 2, 2850 Петрич
Супермаркет КООП с.Марикостиново с.Марикостиново

 

2.2. Промоцията се провежда в периода от 29.04.2024г. -13.05.2024г. включително за обектите в град Плевен, град Козлодуй, гр. Троян и град Червен бряг, както и от 01.05.2024 г. – 15.05.2024г. за  обектите в град Петрич и с. Марикостиново, както и от 04.05.2024 г. – 31.05.2024г. за  обектите в град Пловдив, както и от 08.05.2024 г. – 31.05.2024г. за  обектите в град Габрово и Севлиево,  или до изчерпване на наградите. В случай, че Организаторът реши да съкрати или удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено на Официалната страница на Фронери България, в подсекция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg) и /или по друг подходящ начин.

 

2.3. В случай, че за времето на Промоцията е изчерпана наличността на който и да е от промоционалните продукти, Организаторът и Партньорите си запазват правото да продължат Промоцията с наличните продукти, в рамките на посочения период.

2.4. След приключване на Промоцията, Организаторът и Партньорите не носят отговорност и нямат каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Промоцията все още продължава.

2.5. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията предсрочно при изчерпване на количествата промоционални продукти, като обяви предварително това на Официалната страница на Фронери България, в подсекция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg) и/или по подходящ начин в Участващите обекти.

 

Раздел 3. Участници

3.1. Право на участие в Промоцията имат всички пълнолетни физически лица (навършили 18г.), които посетят Участващ обект в периода на Промоцията и направят покупка съгласно тези Официални правила.

3.2. В Промоцията не могат да участват служители на Организатора и Партньорите, както и членове на техните семейства.

 

Раздел 4. Механизъм на провеждане на Промоцията и награди

4.1. В периода на Промоцията, всеки участник, който закупи в някой от Участващите обекти сладоледени продукти с марка Mondelez – Milka, Oreo и Toblerone,   на стойност над 5 (пет) лв. (с ДДС), има право да получи скреч карта и веднага да установи дали печели награда.

 

4.2. Скреч карти се предоставят от служител в Участващите обекти. Валидни за участие в Промоцията са само скреч картите, получени при покупкa на сладоледи с марка Mondelez  – Milka, Oreo и Toblerone в Участващите обекти.

 

4.3. В Промоцията участват следните видове награди за 1 пакет :

 

(а) Сладолед Zielona  Budka бял (20 броя)

(б) Сладолед Zielona  Budka шоко (20 броя)

(в) Сладолед Milka Vanilla & Chocolate Swirl  (20 броя)

(г) Надуваем дюшек Сладолед (2 броя)

(д) Надуваем фотьойл (1 броя)

 

4.4. Пълно описание на наградите може да се намери в брошурите, които се разпространяват в Участващите магазини.

4.5. Изображенията на наградите в рекламните материали са илюстративни и могат да се различават от реалните.

4.6. Печелившите участници могат да вземат съответната награда от обслужващия касиер в Участващия обект, след като му предадат печелившата скреч карта.

4.7. Количествата от различните видове награди са ограничени. В случай, че в Участващия обект са изчерпани количествата от посочената в печелившата скреч карта награда, печелившият участник ще получи друга от наличните награди, по избор на обслужващия персонал в Участващия обект, като се отчитат предпочитанията на съответния участник.

4.8. С изключение на посоченото в т. 4.7 по-горе, печеливши скреч карти не могат да бъдат разменяни за пари в брой или други парични и предметни награди.

 

Раздел 5. Отговорност

5.1. Право да Получат награда имат само участниците, които спазват изискванията на тези Официални правила.

5.2. Нито Организаторът, нито Партньорите носят отговорност за евентуални претенции от трети лица, които не са успели да участват в Промоцията по причини свързани с неразбиране или неспазване на механизма и изискванията за участие, описани в настоящите Официални правила.

5.3. Организаторът и/или Партньорите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на тяхната репутация и добро име или на разходите за провеждане на Промоцията.

5.4. Организаторът и Партньорите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Промоцията и/или доставката/получаване на промоционални продукти в Участващ обект.

Адрес Град Награди
2+2 улица Д-р Тота Венкова 12 Габрово 1 пакет
2+2 улица Николаевска 11 Габрово 1 пакет
2+2 жк.Юг 21 Севлиево 1 пакет
2+2 ул. Пещерско шосе 28 Пловдив 1 пакет
Лайф ул. Цар Самуил 138 Плевен 1 пакет
Лайф ж.к. Сторгозия Магазин Лайф До бл. 82а Плевен 1 пакет
Лайф ул. Васил Априлов Плевен 1 пакет
Лайф ж.к. Дружба 4 До Обръщалото Плевен 1 пакет
Лайф ул. 3-ти Март 35 Плевен 1 пакет
Лайф ул. Петко Рачев Славейков 59 Плевен 1 пакет
Лайф ж.к. Сторгозия До бл. 62 Плевен 1 пакет
Лайф ул. Кирил и Методий № 6 Козлодуй 1 пакет
Лайф ул. Димитър Икономов-Димитрика та 53 Троян 1 пакет
Лайф ул. Антим I No 1 Червен бряг 1 пакет
Рай Супермаркет ул. Тракия № 1 Петрич 2 пакета
Рай Супермаркет ул. Цар Симеон № 24 Петрич 2 пакета
Рай Супермаркет ул. Стою Хаджиев № 1 Петрич 2 пакета
Рай Супермаркет ул. Папульо № 34 Петрич 1 пакет
Рай Супермаркет ул. Солунска № 17 Петрич 1 пакет
Супермаркет КООП ул. „Капитан Никола Парапанов” 2, 2850 Петрич 1 пакет
Супермаркет КООП с.Марикостиново с.Марикостиново 1 пакет

Раздел 6. Други

6.1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или сериозни нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

6.2. Организаторът носи отговорност за законосъобразността на Промоцията и използваните рекламни материали. Партньорите координират провеждането на Промоцията на място в Участващите обекти, като раздават награди и използват рекламни материали, предоставени от Организатора.

6.3. Организаторът няма да събира лични данни на лицата, участващи в Промоцията. Независимо от това, доколкото механизмът на Промоцията изисква покупка на продукт в Участващ обект, Партньорите може да събират лични данни на участници за целите на съответната транзакция, при което ще се прилагат съответните правила за защита на лични данни на съответния Организатор. Доколкото се събират някакви лични данни, те няма да бъдат споделяни със Организатора.

6.4. Настоящите Официални правила съставляват пълните общи условия, уреждащи провеждането на Промоцията и участието в нея. За всички въпроси, които не са изрично уредени в Официалните правила, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

6.5. Всички спорове, възникнали между Организатора, Партньорите и участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.